Support

Behöver du snabbt komma i kontakt med oss?

Ring oss gärna på 08-411 76 76 eller använd nedanstående formulär:

Fettsugning

Fettsugning är ett kirurgiskt ingrepp som utförs i syfte att avlägsna fett från lokala fettdepåer på kroppen som inte svarar på diet eller träning.

Om fettsugning

Varje människa föds med ett visst antal fettceller som ändrar storlek vid upp eller nedgång av vikt. Via en fettsugning avlägsnas fettceller och antalet minskar lokalt och de återbildas inte, vilket gör resultatet permanent förutsatt att man är viktstabil. Det är lätt att bli fixerad vid volymer och mängden fett som sugs ut men för resultatet är det fettet som lämnas kvar som är viktigast. Det måste vara jämnt och i ett lagom tjockt lager för att det ska se naturligt ut och för att undvika framtida besvär.

Fettsugning med laserassistans (Smartlipo) lanserades först av oss på Laser & Estetik via Överläkare Vilyam Melki redan 2002. Vi betraktas som referensklinik inom fettsugning under lokalbedövning i Sverige och erbjuder numera samtliga fettsugningsmetoder som finns ute på marknaden.

Vi kan stolt säga att vi har det största antalet utförda operationer i Norden inom laserassisterad fettsugning (Smartlipo). Enligt oss är laserassisterad fettsugning (Smartlipo) ett utmärkt alternativ på marknaden inom fettsugning/kroppsformande kirurgi. Dock har vi valt att bredda oss ytterligare inom området och erbjuder flera fettsugningsalternativ.

Vår Specialistklinik inom fettsugning har sitt säte i Uppsala, Dag Hammarskjölds Väg 10 C, och våra operationer utförs och ansvaras endast av läkare med specialistkompetens och mångårig erfarenhet.

Laser & Estetik erbjuder följande fettsugningsmetoder

Laserfettsugning

Vid laserfettsugning använder man sig av en tunn sond som avger laserljus vars funktion är att tillföra energi som värmer upp fettvävnaden, bränner mindre kärl och stimulerar till att huden drar ihop sig. Kroppen absorberar sedan det skadade fettet. Enbart laserfettsugning har inte visat sig fungera väl och på Laser & Estetik används en särskild lasermetod, framtagen för ändamålet som ett komplement till fettsugning, enligt beskrivningen nedan, och inte som en enskild metod.

Laserassisterad fettsugning (Smartlipo)

Laserassisterad fettsugning (Smartlipo) går till som så att man använder den tunna sonden som avger laserljus försiktigt och begränsat för att mjuka upp fettvävnaden, vilket möjliggör en obehagsfri fettsugning i lokalbedövning. Den uppmjukande laserbehandlingen kombineras sedan med MicroaAire fettsugning (PAL) för bättre resultat. Sammantaget medför detta att patienten blir mindre blå och svullen efter ingreppet, upplever fortare återhämtning och ett jämnare resultat med mindre hudöverskott. Laser & Estetik var först i Sverige med att introducera Smartlipo och har sedan dess utvecklat tekniken vidare.

Traditionell fettsugning

Går precis som namnet antyder ut på att suga ut fett och till hjälp har kirurgen smala kanyler med hål i som kopplas till en pump. Via en fram och tillbaka rörelse av kirurgen förs fettet in genom hålen i kanylen och vidare till en behållare som är kopplad till en pump. Innan själva fettsugningen börjar, injiceras det en vätska i området som innehåller bl.a. bedövningsmedel och adrenalin, vilket möjliggör fettsugning utan narkos med minskad blödning.

BodyTite (radiofrekvensfettsugning)

BodyTite är en relativt ny teknik inom fettsugning i Sverige. Det är en vidareutveckling av fettsugning med tillförd energi. Energin i form av radiovågor som avges från fettsugningskanylen monitoreras hela tiden och styrs via en elektrod som befinner sig på hudytan. Energin från radiovågorna smälter fettet, bränner mindre kärl och stimulerar till att huden drar ihop sig. Samtidigt är inte kanylen lika flexibel som den lasersond som Smartlipo använder, varför Smartlipo kan vara att föredra på vissa områden.

Body-jet (vattenassisterad fettsugning)

Denna fettsugningsteknik är också relativt ny på marknaden och används för kroppsskulptering och fettransplantation. Här använder kirurgen en kanyl som sprutar ut en solfjäderformad stråle med salt och bedövningslösning som lösgör fettet och suger upp fettet i hål som finns på kanylens sidor. Till skillnad från laser- eller radiofrekvensfettsugning skonas fettet med Body-jet och fettet kan sedan transplanteras till andra områden på kroppen t.ex. brösten.

MicroAire (power assisted liposuction)

MicroAire är en maskin som kopplas till fettsugningskanylen och gör att kanylen vibrerar varvid fettet lossnar lättare med mindre vävnadsskada och större precision. Metoden kan med fördel kombineras med laserassisterad fettsugning (Smartlipo) och BodyTite för att snabbare och effektivare suga ut fettet.

Kompletterande behandlingar

Massage av operationsområdet i samband med fettsugning (oavsett metod) är också viktigt och den bästa tekniken är LPG Endermologie. LPG ökar blodgenomströmningen av vävnaden och minskar risken för djupa ärrbildningar och snabbar på läkningen. Vi rekommenderar 4-8 behandlingar med start två till åtta veckor efter en fettsugning.

Snabbfakta

Metoder: Smartlipo, Traditionell, Bodytite och Body-jet

Var?: Uppsala

Unikt: Vi är ledande inom detta område