Support

Behöver du snabbt komma i kontakt med oss?

Ring oss gärna på 08-411 76 76 eller använd nedanstående formulär:

Traditionell fettsugning

Traditionell fettsugning går ut på att mekaniskt suga lokala fettansamlingar. Ingreppet kan ske i lokalbedövning med kort återhämtningstid.

Hur går ingreppet till?

Först bedövar man området genom att infiltrera lokalbedövningsmedel. Därefter använder kirurgen sig av tunna kanyler kopplade till en sug. Genom mekaniska rörelser suger man ut fettet och formar kroppen. Efter ingreppet får man bära en gördel ca i 2-4 veckors tid för att dämpa svullnad.

Vilken metod föredrar vi?

Med traditionell fettsugning får man en ökad risk för svullnad och blåmärken efter ingreppet. Dessutom saknar tekniken en hudåtsramande effekt som man exempelvis får genom Smartlipo och BodyTite, då man tillför extra energi/värme. Smartlipo anser vi är det optimala metoden för fettsugning då man erhåller alla positiva egenskaper, såsom hudåtramande effekt, cellulitreducerande effekt och mindre risk för svullnad och blåmärken.

Hur går jag tillväga för att genomgå behandlingen?

Fettsugning, liksom alla våra kirurgiska ingrepp föregås av en konsultation med en kirurg. Där kommer du få genomgå en klinisk undersökning, noggrann analys av just din problematik och få fulltäckande information kring fettsugning samt de behandlingsalternativ som passar dig bäst. Kontakta vår specialistklinik i Uppsala.

Snabbfakta

Fördelar: Avlägsnar icke önskvärda lokala fettansamlingar

Operation: Under lokalbedövning